เชิญประชุมหารือเพื่อแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

"ผู้ลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 88,48,101,42,60 และ โรงงานทุกขนาดที่มีหม้อน้ำหรือแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีขนาด 30 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง หรือ 100 เมกกะมิลเลี่ยนบีทียู (MMBTU) ต่อชั่วโมงขึ้นไป เท่านั้น"

หน้าหลัก

 

1. ลงทะเบียน

 

2. กำหนดการอบรม

 

4. รายชื่อผู้ลงทะเบียน