เชิญประชุมหารือเพื่อแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544

ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

"ผู้ลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 38, 57, 59 และ 60 เท่านั้น"

"จัดประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 38 และ 57"
ขยายเวลาลงทะเบียน ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2562

"จัดประชุมในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30-15.00 น. สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 59 และ 60 "
ขยายเวลาลงทะเบียน ถึง วันที่ 19 กันยายน 2562

หน้าหลัก

 

1. ลงทะเบียน

 

2. หนังสือเชิญประชุม

 

5. รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

 

 

 

หมายเหตุ :: จำนวนลงทะเบียน รอบละ 30 ท่าน เท่านั้น