โครงการสัมมนา

เรื่อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ

 

"ผู้ลงทะเบียนมีบริษัทหรือโรงงานอยู่ในเขตพื้นที่ สมุทรปราการ เท่านั้น"
หน้าหลัก

 

1. ลงทะเบียน

 

2. กำหนดการสัมมนา

 

3. หนังสือเชิญอบรม

 

5. รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

 

 

 

หมายเหตุ :: จำนวนลงทะเบียน 150 ท่าน เท่านั้น