ประกาศข่าวพัสดุ กรมโรงงานอุตสาหกรรมชื่อข่าวพัสดุ :


 
ประกาศข่าวพัสดุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 66/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 30 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 65/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 30 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 64/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 30 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 54/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 30 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 51/2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 30 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
ขั้นตอนการทำงาน วิธีเจาะจง ( 16 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
ขั้นตอนการทำงาน วิธีคัดเลือก ( 16 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
ขั้นตอนการทำงาน วิธี e-bidding ( 16 พฤษภาคม 2561)
         ไฟล์เอกสาร
Rows 1 - 8 Total Result 8

กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง